امروز: چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: درخصوص بررسي مصوبات كميسيون نامگذاري معابر و اماكن عمومي

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  نامگذاری معابر
 • تاریخ:
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
 • شماره:
  ۴۲۲/۹۹/ص
 • عنوان:
  درخصوص بررسي مصوبات كميسيون نامگذاري معابر و اماكن عمومي
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
 • شماره ابلاغ:
  ۶۴۴/۹۹/ص
 • فایل:

مصوبه

طرح كميسيون نامگذاري معابر و اماكن عمومي شهر شيراز درخصوص بررسي مصوبات كميسيون نامگذاري معابر و اماكن عمومي ، پس از وصول و ثبت به شماره 7540 / 98 / و مورخ 30 / 2 / 99 دبيرخانه شورا موضوع در كميسيون تلفيق شورا بررسي و تصميم كميسيون در يكصد و سي و چهارمين جلسه علني (عادي) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 31/2/99 با حضور 12 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند 24 ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و با اكثريت آراء ، به شرح ذيل به تصويب رسيد:

ماده واحده :

با نامگذاري معابر بدون نام آرامستان بهشت احمدي به شرح ذيل موافقت گرديد:

1- نامگذاري معبر به نام «بهشت»

2- نامگذاري معبر به نام «رضوان»

3- نامگذاري معبر به نام «فردوس»

4- نامگذاري معبر به نام «جنت»

5- نامگذاري معبر به نام «تسنيم»

6- نامگذاري معبر به نام «مصلي»

7- نامگذاري معبر به نام «دارالسلام»

8- نامگذاري معبر به نام «طوبي»

9- نامگذاري معبر به نام «آمرزش»

10- نامگذاري معبر به نام «پرديس»

11- نامگذاري معبر به نام «مينو»

12- نامگذاري معبر به نام «بهار»

13- نامگذاري معبر به نام «شهدا».

14- نامگذاري معبر به نام «كوثر» .

 

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما