امروز: شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: ايراد هيئت تطبيق مصوبات به مصوبه شماره 202/99/ص مورخ 13/2/99 درخصوص راهكارهاي اجرايي بند٢٢ ماده ٨٠ قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  سایر
 • تاریخ:
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
 • شماره:
  ۴۲۵/۹۹/ص
 • عنوان:
  ايراد هيئت تطبيق مصوبات به مصوبه شماره 202/99/ص مورخ 13/2/99 درخصوص راهكارهاي اجرايي بند٢٢ ماده ٨٠ قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
 • شماره ابلاغ:
  ۶۵۴/۹۹/ص
 • فایل:

مصوبه

نامه شماره ص99 / 909/ 5641 مورخ 27 / 2 / 99 فرمانداري شهرستان شيراز مبني بر ايراد هيئت تطبيق مصوبات به مصوبه شماره 202/99/ص مورخ 13/2/99 درخصوص راهكارهاي اجرايي بند٢٢ ماده ٨٠ قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، پس از وصول و ثبت به شماره 654/99/ و مورخ 28/2/99 دبيرخانه شورا، در يكصد و سي و چهارمين جلسه علني (عادي) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 31/2/99 با حضور 12 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و با اكثريت آراء ، مصوبه شماره 202/99/ص مورخ 13/2/99 اصلاح و به شرح ذيل به تصويب رسيد:

ماده واحده :

بند 3 ماده 4 و بند1 ماده 5 دستورالعمل مذكور به شرح ذيل اصلاح گرديد:

بند 3 ماده 4 اصلاحي :           

انتخاب نماينده شورا بعنوان ناظر به منظور حضور در جلسات كميسيون هماهنگي و يا كميته هاي آن و ارائه گزارش فصلي به شورا به منظور ارزيابي و پايش عملكرد اين كميسيون

بند 1 ماده 5 اصلاحي :

مطابق بند ج ماده 4 آيين نامه هماهنگي ؛ تهيه دستورالعمل « نحوه صدور مجوز حفاري در سطح شيراز » بر اساس دستورالعمل نحوه هماهنگي و مصوبه مربوطه در ساير كلانشهرها و ارسال آن به شورا. 

 

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

فایلعنوان
درخصوص راهكارهاي اجرايي بند22 ماده 80 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخابدرخصوص راهكارهاي اجرايي بند22 ماده 80 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب

دیدگاه های شما