امروز: چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه ايراد به مصوبه 225 / 99 / ص شماره 4350/98/ص واگذاري حدود 2000 از زمين با ثبتي 3/2282 محدوده جبل دراك به اداره كل كتابخانه هاي عمومي با حفظ مالكيت شهرداري و در قالب اذن در انتفاع

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  تلفیق وهماهنگی دستگاه ها
 • تاریخ:
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
 • شماره:
  ۴۲۳/۹۹/ص
 • عنوان:
  مصوبه ايراد به مصوبه 225 / 99 / ص شماره 4350/98/ص واگذاري حدود 2000 از زمين با ثبتي 3/2282 محدوده جبل دراك به اداره كل كتابخانه هاي عمومي با حفظ مالكيت شهرداري و در قالب اذن در انتفاع
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
 • شماره ابلاغ:
  ۶۴۲/۹۹/ص
 • فایل:

مصوبه

نامه شماره ص99/900/ 5641 مورخ 27/2/99 فرمانداري شهرستان شيراز مبني بر ايراد هيئت تطبيق مصوبات به مصوبه شماره 225 / 99 / ص مورخ 13 / 2 / 99 در رابطه با ايراد به مصوبه شماره 4350/98/ص مورخ 25/12/98 درخصوص واگذاري حدود دو هزار مترمربع از زمين با پلاك ثبتي 3/2282 واقع در محدوده جبل دراك به اداره كل كتابخانه هاي عمومي فارس با حفظ مالكيت شهرداري و در قالب قرارداد اجاره به منظور احداث كتابخانه عمومي بزرگ شيراز ، پس از وصول و ثبت به شماره 662/99/ و مورخ 28/2/ 99 دبيرخانه شورا موضوع در كميسيون تلفيق شورا بررسي و تصميم كميسيون در يكصد و سي و چهارمين جلسه علني (عادي) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 31/2/99 با حضور 11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و با اكثريت آراء ، مصوبه شماره 225 / 99 / ص مورخ 13 / 2 / 99 اصلاح و به شرح ذيل به تصويب رسيد:

ماده واحده:

به شهرداري شيراز اجازه داده مي­شود نسبت به واگذاري حدود دو هزار مترمربع از زمين با پلاك ثبتي 3/2282 واقع در محدوده جبل دراك به اداره كل كتابخانه هاي عمومي فارس با حفظ مالكيت شهرداري در قالب اذن در انتفاع به منظور احداث كتابخانه عمومي بزرگ شيراز اقدام نمايد.

 

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما