امروز: چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 22/111 مترمربع عرصه مازاد بر عرض معبر مجاور ضلع شرق پلاك ثبتي 45876/1652 بخش 4 با كاربري مسكوني با كد نوسازي 13-10-21-4

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  معماری و شهرسازی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
 • شماره:
  ۴۲۷/۹۹/ص
 • عنوان:
  درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 22/111 مترمربع عرصه مازاد بر عرض معبر مجاور ضلع شرق پلاك ثبتي 45876/1652 بخش 4 با كاربري مسكوني با كد نوسازي 13-10-21-4
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
 • شماره ابلاغ:
  ۶۴۹/۹۹/ص
 • فایل:

مصوبه

لايحه شماره 21888/99 مورخ 1/2/99 شهرداري شيراز درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 22/111 مترمربع عرصه مازاد بر عرض معبر مجاور ضلع شرق پلاك ثبتي 45876/1652 بخش 4 با كاربري مسكوني با كد نوسازي 13-10-21-4، پس از وصول و ثبت به شماره 275/99/و مورخ 2/2/99 دبيرخانه شورا موضوع در كميسيون شهرسازي و معماري شورا بررسي و تصميم كميسيون در يكصد و سي و چهارمين جلسه علني (عادي) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 31/2/99 با حضور 11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و ماده 46 آيين‌نامه مالي شهرداري، با اكثريت آراء و به شرح ذيل به تصويب رسيد:

ماده واحده :

سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 22/111 مترمربع عرصه مازاد بر عرض معبر( بدون تغيير در عرض معبر طبق طرح تفصيلي) مجاور ضلع شرق پلاك ثبتي 45876/1652 بخش 4 با كاربري مسكوني و كد نوسازي 13-10-21-4 و احتساب آن به عنوان اموال اختصاص شهرداري مورد تصويب شوراي اسلامي شهر قرار گرفت.

 

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما