امروز: دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص نرخ خدمات فرهنگي ، اجتماعي ، هنري ، گردشگري ، مشاوره اي ، تبليغاتي و وررشي شهرداري كلان شهر شيراز

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
 • شماره:
  ۳۸۵۸/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص نرخ خدمات فرهنگي ، اجتماعي ، هنري ، گردشگري ، مشاوره اي ، تبليغاتي و وررشي شهرداري كلان شهر شيراز
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
 • شماره ابلاغ:
  ۴۰۲۳/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

لايحه شماره 449283/97 مورخ 26/10/97 شهرداري شيراز درخصوص نرخ خدمات فرهنگي ، اجتماعي ، هنري ، گردشگري ، مشاوره اي ، تبليغاتي و وررشي شهرداري كلان شهر شيراز ، پس از وصول و ثبت به شماره 7800/97/و مورخ 29/10/97 دبيرخانه شورا موضوع در كميسيون هاي فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي و برنامه و بودجه ، امورحقوقي واملاك شورا بررسي و تصميم كميسيونها در يكصد و بيست و يكمين جلسه علني (فوق العاده ) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 5/11/98 با حضور 11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و بند 6 ماده 6 اساسنامه سازمان فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي شهرداري شيراز و با اكثريت آراء و طي

ماده واحده:                                                                                                                                                       

با هدف ايجاد بستر مناسب و ارائه خدمات آموزشي در حوزه وظايف سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي به شهروندان ، با نرخ خدمات آموزشي شامل  228 رديف (166 رديف آموزشي از رديف هاي پيوستي داراي نرخ مرجع و 9 رديف آموزشي پيوستي فاقد نرخ مرجع و همچنين 53 رديف پيوستي بهاي خدمات اجاره فرهنگي مي باشند.)به شرح پيوست ممهور به مهر شورا و با رعايت تباصر ذيل تصويب گرديد:

تبصره 1-نرخ خدمات آموزشي شهرداري بر اساس 70 درصد نرخ مرجع هر سال (سازمان ها و ادارات خدمات رسان) محاسبه و تعيين  گردد.

تبصره 2-حق الزحمه مربيان آموزشي بر اساس 70 درصد شهريه دريافتي محاسبه و پرداخت گردد.

تبصره 3- خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني ، سازمان بهزيستي و بنياد شهيد و امور ايثارگران تا 30 درصد و كاركنان شهرداري تا 50 درصد محاسبه و پرداخت گردد.

تبصره 4- دوره هاي آموزشي احكام قرآن و علوم انساني توسط مؤسسات تخصصي مجوز دار برگزار گردد.

تبصره 5- به جز دوره آموزش اصول مداحي ، مبالغ دريافتي ساير دوره هاي آموزشي علوم قرآني و معارف اسلامي به عنوان وديعه نگهداري ودر صورت حضور مستمر در پايان دوره آموزشي به اشخاص بازگردانده شود .

تبصره 6- حق الزحمه مربيان معادل مبالغ دريافت شده با تأمين اعتبار از محل كد 2020507 بودجه آموزش شهروندي به مؤسسات آموزشي پرداخت گردد.

تبصره7-به منظور تشويق ، ايجاد انگيزه و گسترش معارف اسلامي شهرداري نسبت به تهيه هدايا، بسته هاي تشويقي و همچنين  پذيرايي در دوره آموزشي اقدام نمايد.

تبصره 8: تخفيفات اعمال شده در تبصره 3 از محل درآمد شهرداري مي باشد و حق و حقوق مربيان به صورت كامل پرداخت مي گردد. 

 

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما