امروز: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 65/25 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك ثبتي 12500/2139 بخش 4 با كاربري مسكوني – تجاري با كد نوسازي 15-30-33-5

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  معماری و شهرسازی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
 • شماره:
  ۳۸۳۸/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 65/25 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك ثبتي 12500/2139 بخش 4 با كاربري مسكوني – تجاري با كد نوسازي 15-30-33-5
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
 • شماره ابلاغ:
  ۳۹۸۸/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

 لايحه شماره 435748/98 مورخ 1/10/98 شهرداري شيراز درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 65/25 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك ثبتي 12500/2139 بخش 4 با كاربري مسكوني – تجاري با كد نوسازي 15-30-33-5، پس از وصول و ثبت به شماره 6612/98/و مورخ 4/10/98 دبيرخانه شورا موضوع در كميسيون شهرسازي و معماري شورا بررسي و تصميم كميسيون در يكصد و بيستمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 2/11/98 با حضور 11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و ماده 46 آيين نامه مالي شهرداري ،  با اكثريت آراء و طي

ماده واحده :     

با سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 65/25 مترمربع عرصه مازاد بر عرض معبر طبق طرح تفصيلي ، مجاور ضلع شمال پلاك ثبتي 12500/2139 بخش 4 واقع در بلوار رحمت بين كوچه 34 و 36 با كاربري مسكوني – تجاري موافقت گرديد و شهرداري مي تواند نسبت به واگذاري عرصه مذكور در چارچوب آيين نامه مالي و تشريفات قانوني اقدام نمايد.  

 

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما