امروز: دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص نحوه محاسبه عوارض و بهاي خدمات تابلوهاي تبليغات محيطي و تابلوهاي معرف كاربري

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  برنامه ، بودجه و حقوقی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
 • شماره:
  ۳۸۶۳/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص نحوه محاسبه عوارض و بهاي خدمات تابلوهاي تبليغات محيطي و تابلوهاي معرف كاربري
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
 • شماره ابلاغ:
  ۳۹۸۳/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

لايحه شماره 486954/98 مورخ 29/10/98 شهرداري شيراز ، درخصوص نحوه محاسبه عوارض و بهاي خدمات تابلوهاي تبليغات محيطي و تابلوهاي معرف كاربري ، پس از وصول و ثبت به شماره 7261/98/و مورخ 29/10/98 دبيرخانه شورا موضوع دركميسيون برنامه و بودجه، امورحقوقي و املاك شورا بررسي و تصميم كميسيون در يكصد و بيست و يكمين جلسه علني (فوق العاده ) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 5/11/98 با حضور 11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و با اكثريت آراء و طي

ماده واحده :

با نحوه محاسبه عوارض و بهاي خدمات تبليغات محيطي و مازاد تابلوهاي معرف فعاليت به شرح ذيل موافقت گرديد:

1: عوارض ماهيانه انواع تابلوهاي تبليغاتي به استثناء املاك شهرداري و معابر عمومي طبق فرمول و جداول ذيل محاسبه و اخذ مي گردد:

                                                  (مجموع امتيازات جداول 2 تا 7) × مساحت تابلو مشمول هر رديف × مبلغ مساحت هر رديف (جدول 1) = عوارض ماهيانه تابلوهاي تبليغاتي

                                                                                                                                        جدول 1: ضريب مساحت (به صورت پلكاني)

 

رديف

مساحت

مبلغ (ريال)

1

مساحت كمتر و مساوي 40 متر مربع

000‏/20

                                                                                                                                         2

مساحت مازاد بر 40 متر مربع و كمتر و مساوي 80 متر مربع

000‏/15

                                                                                                                                        3

مساحت مازاد بر 80 متر مربع

000‏/10

 

 

تبصره 1: جهت سال هاي آتي، ساليانه هر رديف جدول1 به ميزان 5 درصد نسبت به ارقام مندرج در جدول شماره 1  افزايش مي يابد.

جدول 2: امتياز مكان

 

رديف

مشخصات

امتياز

1

محور شيراز ‏-‌  سپيدان از انتهاي حريم شهر تا ميدان صنايع

25

2

محوز شيراز ‏- كازرون از انتهاي حريم شهر تا پل امام حسن مجتبي (ع)

20

3

محور شيراز ‏-  فسا از انتهاي حريم شهر تا ميدان الله

20

4

محور شيراز ‏-  اصفهان از انتهاي حريم شهر تا ابتداي بلوار هفت تنان

30

5

مركز تجاري شهر (قسمت A ) شامل خيابان لطفعلي‌خان زند، قصردشت از چهارراه پارامونت تا ميدان قصردشت و كليه خيابان هاي تجاري كه امتدادشان به اين محورها مي رسد همانند مشيرفاطمي، طالقاني، توحيد، ملاصدرا، مطهري شمالي، ستارخان و نيز بلوار چمران از ميدان دانشجو تا پل معالي آباد و بلوار معالي آباد.

30

6

مركز تجاري شهر ( قسمت B ) شامل خيابان كريم خان زند از وليعصر تا نمازي و كليه خيابان‌هاي تجاري كه به اين محورها منتهي مي شوند،  خيابان قدوسي غربي و بلوار شهيد رجايي.

25

7

منطقه 1 (غير از قسمت A و B )

15

8

مناطق 2 و 3 (غير از قسمت A و B )

8

9

منطقه 6 و 10 (غير از قسمت A و B )

8

10

منطقه 4

6

11

مناطق  5 ، 7 و 11

4

12

منطقه 8 (غير از قسمت A و B )

8

13

منطقه 9

4

 

 

تبصره 2: خيابان‌هايي كه از دو طرف به مراكز تجاري منتهي مي‌شوند، امتياز آن‌ها بر مبناي خيابان با امتياز بيشتر محاسبه مي‌گردد.

تبصره 3: در صورتي كه محور يا محورهايي در دو يا چند منطقه مشترك باشند، منطقه با امتياز بيشتر ملاك عمل خواهد بود.

جدول 3: امتياز عرض معبر و دسترسي

 

رديف

مشخصات

امتياز

1

خيابان‌ها، ميادين و چهارراه‌هايي كه در مركز تجاري شهر (قسمت A ) قرار گرفته اند و ورودي هاي شيراز

20

2

خيابان‌ها، ميادين و چهارراه هايي كه در مركز تجاري شهر (قسمت B) قرار گرفته اند

15

3

خيابان‌هايي با عرض 12 متر و كمتر و چهارراه ها و ميادين منتج از آن ها

12

4

خيابان‌هايي با عرض 12 تا 20 متر و اطراف ساير ميادين و چهارراه ها

10

5

مسيرهايي با عرض 20 تا 40 متر

8

6

مسيرهايي با عرض بيش از 40 متر

6

7

مسيرهاي كمربندي و دسترسي‌هاي شهر به شهرك هاي اقماري

4

 

 

جدول 4: امتياز نوع تابلو

 

رديف

مشخصات

امتياز

1

هر گونه تابلوهاي تبليغات محيطي (تابلو روي ديوار و پشت‌بام و پايه‌دار و .... )

20

2

تابلوهاي معرف كاربري مازاد بر يك تابلو

15

 

 

جدول 5: امتياز تعداد وجه

 

رديف

مشخصات

امتياز

1

يك وجهي

2

2

دو وجهي ( غير موازي كه پشت به پشت هم نباشد )

4

3

سه وجهي

8

4

چهار وجهي

12

 

جدول 6: امتياز اندازه تابلو

 

رديف

مشخصات

امتياز

1

اندازه تابلو 5 مترمربع يا كمتر از آن

5

2

اندازه تابلو 5 متر تا 12 مترمربع

10

3

اندازه تابلو 12 تا 20 مترمربع

20

4

اندازه تابلو بزرگتر از 20 مترمربع

30

 

 

جدول 7: امتياز نوع تبليغ

 

رديف

مشخصات

امتياز

1

استاتيك

15

2

ديناميك و تابلوي روان (آنالوگ)

10

3

تلويزيون هاي شهري

30

 

 

2: يك تابلو و صرفاً جهت معرف فعاليت در صورت رعايت ضوابط مصوب شوراي شهر شيراز و مبحث 20 مقررات ملي ساختمان، مشمول پرداخت عوارض و بهاي خدمات اين مصوبه نمي گردند.

تبصره 1: درصورت عدم رعايت ضوابط مصوب شوراي شهر شيراز و مبحث 20 مقررات ملي ساختمان، تابلو معرف فعاليت مي بايست توسط مالك يا ذينفع اصلاح گردد.

تبصره 2: درصورت درخواست مالك يا ذينفع جهت نصب بيش از يك تابلو (حداكثر تا يك تابلو و تا 2 برابر ضوابط) يا استفاده از تابلو جهت تبليغات غير از معرفي خود فعاليت، پس از موافقت و اخذ مجوز از شهرداري، عوارض بر اساس ماده 1 محاسبه و اخذ مي گردد.

تبصره 3: شهرداري مكلف است تا پايان ارديبهشت 1399 لايحه اي مبني بر تعيين استانداردهاي تابلوهاي معرف فعاليت تهيه و به تصويب شوراي اسلامي شهر برساند.

3: قيمت پايه براي انجام مزايده مكان هاي تبليغاتي متعلق به شهرداري و استندهاي تبليغاتي توسط هيئت ارزياب شهرداري و با در نظر گرفتن شاخص هاي جدول زير تعيين مي گردد:

جدول 8: شاخص هاي موثر در قيمت گذاري هيئت ارزياب

 

رديف

شاخص

1

مكان (جدول 2)

2

عرض معبر و دسترسي ها به محل مورد نظر (جدول 3)

3

نوع تابلو (جدول 4)

4

تعداد وجه تابلو (جدول 5)

5

اندازه تابلو (جدول 6)

6

نوع  تبليغ  (جدول 7)

7

وضعيت اقتصادي موجود

8

ميزان تردد متناسب با ساختار اقتصادي منطقه

9

مدت زمان خالي بودن سازه از زمان پايان قرارداد تا مزايده جديد

10

مبلغ اجاره قرارداد قبل با در نظر گرفتن شرايط بند 7 شاخص ها

11

موقعيت قرارگيري به لحاظ جانمايي و زاويه ديد

 

 

تبصره: نماينده شوراي اسلامي شهر در كميسيون مناقصات و مزايده موضوع ماده 13 آيين نامه معاملاتي شهرداري تهران تسري يافته به ساير كلان شهرها به عنوان ناظر در اجراي مراتب فوق خواهد بود.

4: عوارض تراكت، بر اساس جدول ذيل و به ازاي هر برگ محاسبه و اخذ مي گردد:

جدول 9: عوارض تراكت

 

رديف

مشخصات

عوارض (ريال)

1

سايز 5A وكوچك‌تر از آن

60

2

بزرگ‌تر از سايز 5A

80

 

 

5: تبليغات فرهنگي موضوع اين مصوبه كه جنبه انتفاعي نداشته باشد، در صورت تأييد توسط شهرداري ومجوز حوزه معاونت فرهنگي و امور اجتماعي شهرداري، مشمول پرداخت عوارض و بهاي خدمات موضوع اين مصوبه نمي گردند.

6: از تاريخ لازم الاجرا شدن اين مصوبه، مصوبات 17633مورخ 27‏/6‏/1389، 3824‏/94‏/ص مورخ 28‏/7‏/1394و 5676‏/94‏/ص مورخ 8‏/11‏/1394 شوراي اسلامي شهر شيراز نسخ مي گردد.

 

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما