امروز: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه مبني بر اصلاح مصوبه شماره 4328/97/ص مورخ 2/11/97 درخصوص عوارض صدور پروانه ساختماني ، عوارض تراكم ساختماني ، عوارض تجاري و عوارض غيرمسكوني

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  برنامه ، بودجه و حقوقی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
 • شماره:
  ۳۸۶۲/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه مبني بر اصلاح مصوبه شماره 4328/97/ص مورخ 2/11/97 درخصوص عوارض صدور پروانه ساختماني ، عوارض تراكم ساختماني ، عوارض تجاري و عوارض غيرمسكوني
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
 • شماره ابلاغ:
  ۳۹۸۶/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

لايحه شماره 434246/98 مورخ 30/9/98 شهرداري شيراز، مبني بر اصلاح مصوبه شماره 4328/97/ص مورخ 2/11/97 درخصوص عوارض صدور پروانه ساختماني ، عوارض تراكم ساختماني ، عوارض تجاري و عوارض غيرمسكوني، پس از وصول و ثبت به شماره 6710/98/و مورخ 8/10/98 دبيرخانه شورا موضوع در كميسيون برنامه و بودجه، امورحقوقي و املاك شورا بررسي و تصميم كميسيون در يكصد و بيست و يكمين جلسه علني (فوق العاده ) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 5/11/98 با حضور 11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و با اكثريت آراء و طي

ماده واحده:

با اصلاح جداول مواد 3 و 4 مصوبه شماره 4328/97 مورخ 2/11/97 و تغيير تبصره ذيل ماده 3 به تبصره 1 و الحاق يك تبصره ذيل آن تحت عنوان تبصره 2 و الحاق يك ماده با عنوان ماده 11 به مصوبه مذكور و همچنين تغيير عنوان مصوبه به «تعرفه وصول عوارض صدور پروانه، عوارض تراكم، عوارض تجاري، عوارض غير مسكوني»به شرح ذيل موافقت گرديد:

1- اصلاح عنوان مصوبه از« عوارض صدور پروانه ساختماني ، عوارض تراكم ساختماني ، عوارض تجاري و عوارض غيرمسكوني » به «تعرفه وصول عوارض صدور پروانه، عوارض تراكم، عوارض تجاري، عوارض غير مسكوني»

2- جدول اصلاحي ماده 3:

عنوان عوارض

ضريب

تجاري خطي

100%

                                                                              تجاري خطي در محورهاي شرياني ويژه

140%

تجاري غير خطي

70%

انبار تجاري

30%

                                                                                                              بالكن تجاري

30%

فضاهاي شهربازي و تفريحي سرپوشيده

20%

ورزشي

0

 

 

 3- تبصره الحاقي ذيل ماده 3 تحت عنوان تبصره 2:

تبصره 2 الحاقي: در صورتي كه مساحت بالكن تجاري بيش از 50 درصد از مساحت تجاري واحد مربوطه باشد، ضريب كل مساحت بالكن تجاري آن معادل 70 درصد محاسبه مي گردد.

4- جدول ماده 4 به شرح ذيل اصلاح شد:

ساير كاربر يهاي غير مسكوني

ضريب

دفتر كار

100 درصد

اداري

100 درصد

آموزشي دانشگاهي

80 درصد

صنعتي

8 درصد

بهداشتي و درماني

10 درصد

آموزشي قبل از دانشگاه، فرهنگي

0

خدماتي

10 درصد

ساير ساختمان ها

10 درصد

 

5- الحاق يك ماده تحت عنوان ماده 11:

 ماده 11 الحاقي : در صورت هرگونه تغيير كاربري از كاربري با ضريب پايين تر به كاربري با ضريب بالاتر، در صورت پرداخت عوارض كاربري اوليه، مابه التفاوت عوارض مربوطه به قيمت روز محاسبه و اخذ مي گردد.

تكليف: شهرداري شريانهاي ويژه بند 3 تجاري خطي را به شورا ارائه نمايد.

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما