امروز: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص سياست هاي تشويقي و توسعه زيرساخت هاي صنعت گردشگري در بافت تاريخي و فرهنگي

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  برنامه ، بودجه و حقوقی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
 • شماره:
  ۳۸۲۳/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص سياست هاي تشويقي و توسعه زيرساخت هاي صنعت گردشگري در بافت تاريخي و فرهنگي
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
 • شماره ابلاغ:
  ۳۹۷۹/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

لايحه شماره 434248/98 مورخ 30/9/98 شهرداري شيراز، درخصوص سياست هاي تشويقي و توسعه زيرساخت هاي صنعت گردشگري در بافت تاريخي و فرهنگي ، پس از وصول و ثبت به شماره 6712/98/و مورخ 8/10/98 دبيرخانه شورا موضوع دركميسيون برنامه و بودجه، امورحقوقي و املاك شورا بررسي و تصميم كميسيون در يكصد و نوزدهمين جلسه علني (فوق العاده ) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 30/10/98 با حضور 13 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و با اكثريت آراء و طي

ماده واحده :

با سياست هاي تشويقي تأسيسات صنعت گردشگري در بافت تاريخي فرهنگي به شرح ذيل موافقت گرديد:

1: تأسيسات گردشگري موضوع اين مصوبه شامل اماكني مي گردد كه به موجب بند ج ماده 1 آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري مصوب 4/6/94 هيئت وزيران و اصلاحات بعدي آن كه به آنها اشاره گرديده است.

2: به منظور احياء و باز زنده سازي بافت تاريخي و فرهنگي و تشويق و ترغيب ساكنان اين منطقه و سرمايه گذاران بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري در حفاظت ، احياء و ايجاد تاسيسات گردشگري در منطقه تاريخي فرهنگي شيراز (منطقه 8 شهرداري) تاسيسات مشروحه در بند 1 اين مصوبه كه داراي مجوز از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هستند مشمول صدور پروانه ساختماني ( عوارض صدور، عوارض تراكم، عوارض تجاري و عوارض ساير كاربري هاي غير مسكوني) و بهاي خدمات ناشي از تغيير كاربري املاك توسط مراجع قانوني نمي گردند.

تبصره 1: پلاك هاي ثبت شده در فهرست آثار تاريخي و كليه املاك بر معابر كمتر از 16 متر كه تصميم به مرمت و بازسازي بنا بر اساس الگوي معماري سنتي و تبديل ملك به تاسيسات گردشگري را دارند مشمول پرداخت هزينه تامين و ساخت پاركينگ نمي گردند.

تبصره 2: پاركينگ مورد نياز در بافت تاريخي و فرهنگي شيراز مي بايست برابر مصوبات مربوطه تامين شود. در صورت عدم تأمين برابر مصوبات مربوطه محاسبه و اخذ مي­گردد.

3: تسهيلات مربوط به هزينه تامين پاركينگ جهت متقاضيان مرمت پلاك هاي ثبت شده در فهرست آثار تاريخي و تبديل آنها به تاسيسات گردشگري فوق الذكر شامل تمامي ساختمان هاي ميراثي ثبت شده در كل سطح شهر شيراز كه واقع در بر معابر كمتر از 16 متر مي باشند، نيز مي گردد.

4: بابت صدور مجوز تعميرات جزئي، كلي و نماسازي كليه تاسيسات گردشگري واقع در محدوده بافت تاريخي و فرهنگي عوارضي اخذ نمي گردد.

5: فعاليت هايي كه داراي مجوز از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي باشند و در تعاريف فعاليت هاي گردشگري در بند ج ماده 1 آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري مصوب 4/6/94 هيئت وزيران و اصلاحات بعدي آن ذكر نگرديده، مشمول اين مصوبه نمي گردند.

6: بهره مندي و استفاده از مزاياي اين مصوبه تا زماني است كه از ساختمان هاي مذكور به عنوان تاسيسات گردشگري استفاده مي گردد.

7: اين مصوبه تا تاريخ 29/12/1400 معتبر بوده و جهت سالهاي بعد از آن بايستي به تأييد شوراي اسلامي شهر شيراز برسد.

8: از تاريخ اجراي اين مصوبه، كليه مصوبات مغاير با اين مصوبه لغو و كان لم يكن تلقي مي گردد.

9 : شهرداري بايستي نسبت به انجام مطالعات در خصوص تبيين فرصت­ها و چالش­هاي توسعه زيرساخت گردشگري در بافت تاريخي-فرهنگي شيراز از محل رديف بودجه 301300070 (مطالعات و تحقيقات در حوزه گردشگري) ظرف 6 ماه آينده اقدام و نتيجه را به اين شورا و كميسيون گردشگري و زيارت ارسال نمايند. 

 

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما