امروز: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص هزينه بهاي خدمات تنظيف معابر شهري

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  برنامه ، بودجه و حقوقی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
 • شماره:
  ۳۸۱۱/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص هزينه بهاي خدمات تنظيف معابر شهري
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
 • شماره ابلاغ:
  ۳۹۸۷/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

لايحه شماره 418558/98 مورخ 21/9/98 شهرداري شيراز، درخصوص هزينه بهاي خدمات تنظيف معابر شهري ، پس از وصول و ثبت به شماره 6400/98/و مورخ 24/9/98 دبيرخانه شورا موضوع در كميسيون هاي برنامه و بودجه، امورحقوقي و املاك و سلامت ، محيط زيست و خدمات شهري شورا بررسي و تصميم كميسيونها در يكصد و نوزدهمين جلسه علني (فوق العاده ) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 30/10/98 با حضور 13 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و با اكثريت آراء و طي

ماده واحده:

به شهرداري شيراز اجازه داده مي شود بهاي خدمات تنظيف معابر شهري را بر اساس جدول ذيل از هر واحد مسكوني به تفكيك مناطق يازده گانه شهر شيراز از ابتداي سال 99 اخذ نمايد.

بهاي خدمات تنظيف معابر شهري هر واحد مسكوني

 

منطقه

بهاي خدمات تنظيف معابر شهري هر واحد مسكوني در سال 1399 ( ريال)

بهاي خدمات تنظيف معابر شهري دريافتي

ضريب تعديل (t)

1

878/309/2

000/700

27/1

          2

392/696/1

000/500

28/1

3

321/032/2

000/600

28/1

4

143/357/1

000/400

28/1

5

504/686/1

000/500

28/1

6

107/935/1

000/600

26/1

7

932/328/1

000/400

27/1

8

661/210/1

000/350

28/1

9

057/687/1

000/500

28/1

10

661/210/1

000/350

28/1

                                                                                                                                                                                      11

650/511/1

000/450

27/1

 

 

تبصره1: براي سالهاي 1400 تا 1404 بهاي خدمات تنظيف معابر شهري هر واحد مسكوني بر اساس فرمول
(1+ ay) * (t) * Ry-1 = Ry محاسبه مي گردد.

Ry : بهاي خدمات دريافتي تنظيف معابر در سال مورد نظر

Y: سال

Ry-1 : بهاي خدمات تنظيف معابر شهري دريافتي سال قبل

ay: ضريب افزايش حقوق و مزايا بر اساس نظام هماهنگ شهرداري ها در سال مورد نظر

 

t: نرخ معادل سازي (مطابق ستون چهار جدول فوق)

 

تبصره 2: نرخ معادل سازي از ابتداي سال 1405 به بعد معادل عدد يك لحاظ مي شود و بهاي خدمات تنظيف معابر شهري هر واحد مسكوني براساس فرمول (1+ ay) * Ry-1 = Ry محاسبه مي گردد. 

 

 

سيدعبدالرزاق موسوي

 

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما