امروز: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص قيمت هاي ملاك عمل جهت محاسبه عوارض و بهاي خدمات شهرداري شيراز

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  برنامه ، بودجه و حقوقی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
 • شماره:
  ۳۸۳۶/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص قيمت هاي ملاك عمل جهت محاسبه عوارض و بهاي خدمات شهرداري شيراز
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
 • شماره ابلاغ:
  ۳۹۶۸/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

لايحه شماره 434245/98 مورخ 30/9/98 شهرداري شيراز درخصوص قيمت هاي ملاك عمل جهت محاسبه عوارض و بهاي خدمات شهرداري شيراز ، پس از وصول و ثبت به شماره 6677/98/و مورخ 7/10/98 دبيرخانه شورا موضوع در كميسيون برنامه و بودجه، امورحقوقي و املاك شورا بررسي و تصميم كميسيون در يكصد و بيستمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 2/11/98 با حضور 10 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و با اكثريت آراء و طي

ماده واحده:

دفترچه قيمت هاي ملاك عمل جهت محاسبه عوارض و بهاي خدمات شهرداري شيراز به شرح پيوست ممهور به مهر شورا با رعايت موارد ذيل تصويب گرديد:

1: نرخ هاي BP ملاك عمل شهرداري جهت محاسبه عوارض و بهاي خدمات معادل70% نرخ هاي مندرج در دفترچه پيوست ممهور به مهر شورا مي باشد به نحوي كه 70% (BP) قيمت مذكور كمتر از نرخ سال 98 نباشد.

2: نرخ هاي BP  و B نبايد بيش از 5/2 برابر نرخ ها ي سال 1398 جهت اجرا در سال 1399 باشد.

 

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما