امروز: شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص گزارش حسابرسي عملكرد سال 1394 شهرداري شيراز

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  تلفیق وهماهنگی دستگاه ها
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
 • شماره:
  ۲۱۴۵/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص گزارش حسابرسي عملكرد سال 1394 شهرداري شيراز
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
 • شماره ابلاغ:
  ۲۴۲۷/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

نامه شماره 19626 مورخ 19/9/97 مؤسسه حسابرسی کارای پارس درخصوص گزارش حسابرسی عملکرد سال 1394 شهرداری شیراز پس از وصول و ثبت به شماره 6704/97/و مورخ 21/9/97 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون تلفیق شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در یکصدوسومین جلسه عادی (علنی ) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 27/6/98 با حضور 10 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده:

گزارش حسابرسی سال 94 شهرداری شیراز به شرح پیوست ممهور به مهر شورا مورد تأیید قرار گرفت.

 

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما