امروز: شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص آيين نامه نحوه نظارت بر دفاتر تسهيلگري و خدمات نوسازي بافت فرسوده

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  معماری و شهرسازی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
 • شماره:
  ۲۰۷۸/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص آيين نامه نحوه نظارت بر دفاتر تسهيلگري و خدمات نوسازي بافت فرسوده
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
 • شماره ابلاغ:
  ۲۴۲۴/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 178767/98 مورخ 29/4/98 شهرداری شیراز، درخصوص آیین نامه نحوه نظارت بر دفاتر تسهیلگری و خدمات نوسازی بافت فرسوده ثبت به شماره 2878/98/و مورخ 31/4/98 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون های شهرسازی و معماری و برنامه و بودجه، امورحقوقی واملاک شورا، در یکصدودومین جلسه عادی (علنی ) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 20/6/98 با حضور 11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و ماده 7 و 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن و ماده 4 و 8 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده  و بند 5 دستورالعمل ساز و کار تشکیل، شرح خدمات و ... سکونت گاههای غیر رسمی مصوب وزارت کشور و بند 7 و 13 مصوبه شماره 3669/97/ص  مورخ 20/9/97 شورای اسلامی شهر شیراز با اکثریت آراء و طی

ماده واحده:

آیین نامه نحوه نظارت بر دفاتر تسهیلگری و خدمات نوسازی بافت های فرسوده و سکونت گاههای
غیر رسمی شامل 22 ماده، 5 تبصره و دو جدول به شرح پیوست، ممهور به مهر شورا تصویب گردید.

 

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

 

دیدگاه های شما