امروز: شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص اصلاح رديف هاي اعتباري 2041608 عنوان ساير كمك و پرداختها به بخش عمومي و 2041701 عنوان كمك به مؤسسات عام المنفعه در بودجه مصوب سال 1398

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  برنامه ، بودجه و حقوقی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
 • شماره:
  ۲۰۶۸/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص اصلاح رديف هاي اعتباري 2041608 عنوان ساير كمك و پرداختها به بخش عمومي و 2041701 عنوان كمك به مؤسسات عام المنفعه در بودجه مصوب سال 1398
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
 • شماره ابلاغ:
  ۲۳۴۳/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 123593/98 مورخ 28/3/98 شهرداری شیراز ، درخصوص اصلاح ردیف های اعتباری 2041608 عنوان سایر کمک و پرداختها به بخش عمومی و 2041701 عنوان کمک به مؤسسات عام المنفعه در بودجه مصوب سال 1398شهرداری شیراز، ثبت به شماره 1977/98/و مورخ 29/3/98 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون های برنامه و بودجه، امورحقوقی واملاک و فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شورا، در یکصدودومین جلسه عادی (علنی ) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 20/6/98 با حضور 11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها با اکثریت آراء و طی

ماده واحده:

به شهرداری شیراز اجازه داده می شود مبلغ 000/000/000/10 (ده میلیارد) ریال از ردیف اعتباری 2041608 بودجه سال 1398 شهرداری با عنوان سایر کمک و پرداخت ها به بخش عمومی کاسته و به ردیف اعتباری 2041701 بودجه مذکور، با عنوان کمک به موسسات عام المنفعه اضافه گردد.

 

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما