امروز: شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه مبني بر ايراد به مصوبه شماره 1718/98/ص مورخ 17/5/98 پيرامون ايراد به مصوبه شماره ١٣٣١/٩٨/ص مورخ ٢٠/٤/٩٨ درخصوص تفريغ بودجه سال ٩٧ شوراي اسلامي شهر شيراز

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  برنامه ، بودجه و حقوقی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
 • شماره:
  ۱۹۳۲/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه مبني بر ايراد به مصوبه شماره 1718/98/ص مورخ 17/5/98 پيرامون ايراد به مصوبه شماره ١٣٣١/٩٨/ص مورخ ٢٠/٤/٩٨ درخصوص تفريغ بودجه سال ٩٧ شوراي اسلامي شهر شيراز
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
 • شماره ابلاغ:
  ۲۳۹۳/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

نامه شماره ص98/3148/5641 مورخ 31/5/98 فرماندار محترم شهرستان شیراز مبنی بر ایراد به مصوبه شماره 1718/98/ص مورخ 17/5/98  پیرامون ایراد به مصوبه شماره ١٣٣١/٩٨/ص مورخ ٢٠/٤/٩٨ درخصوص تفريغ بودجه سال ٩٧ شوراي اسلامي شهر شيراز، پس از وصول و ثبت به شماره 3690/98/و مورخ 31/5/98 دبیرخانه شورا، در یکصدویکمین جلسه عادی (علنی ) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 6/6/98 مطرح و مستند به مواد 80 و 90 اصلاحی قانون شوراها با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

با توجه به اینکه تفریغ بودجه شورا در مورخ 16/3/98 توسط امور مالی شورا تهیه و در مورخ 27/3/98 جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ، امورحقوقی و املاک شورا ارسال گردیده و کمیسیون مذکور پس از بررسی های کارشناسی در تاریخ 15/4/98 جهت تصویب به صحن شورا ارجاع نموده ولیکن از آنجائیکه اولین جلسه صحن شورا بعد از تاریخ مذکور و در مورخ 19/4/98 برگزار و مصوبه شماره 1331/98/ص مورخ 20/4/98 شورا در تاریخ 22/4/98 به فرمانداری ارسال گردیده است و تفریغ بودجه شورای اسلامی شهر شیراز براساس ماده 4 آیین نامه نحوه هزینه کرد بودجه شوراهای اسلامی کشور مصوب هیأت محترم وزیران و سرفصل های بودجه مصوب سال 97 شورای اسلامی شهر صورت پذیرفته است.

 

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما