امروز: شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص انتخاب حسابرس بودجه سالهاي 96 و 97 شهرداري و شوراي اسلامي شهر

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  برنامه ، بودجه و حقوقی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
 • شماره:
  ۱۷۸۶/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص انتخاب حسابرس بودجه سالهاي 96 و 97 شهرداري و شوراي اسلامي شهر
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
 • شماره ابلاغ:
  ۱۹۹۶/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

پیرو نامه شماره 38595 مورخ 11/9/96 معاون محترم توسعه پشتیبانی سازمان شهرداریها مثبوت به شماره 5503/96/و مورخ 14/9/96 دبیرخانه شورا و نامه شماره 48154/98/د مورخ 31/4/98 رییس محترم کمیسیون برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک شورا درخصوص انتخاب حسابرس بودجه سالهای 96 و 97 شهرداری و شورای اسلامی شهر موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در نود و هشتمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 16/5/98 با حضور 11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها با اکثریت آراء و طی  

ماده واحده :

متعاقب پیشنهادهای ارائه گردیده بدینوسیله با واگذاری حسابرس بودجه سال 1396 شهرداری و سازمانهای تابعه و شورای اسلامی شهر به مؤسسه حسابرسی کارای پارس به دلیل دارا بودن شرایط لازم ( رتبه «الف» جامعه حسابرسان رسمی ایران و رتبه «1» مورد قبول سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و دارای دفتر رسمی و ثبتی در شهر شیراز و استفاده از کارگزاران
و کارشناسان بومی ) به مبلغ 000/000/440/3 ریال ( سیصد و چهل و چهار میلیون تومان) و واگذاری حسابرسی بودجه سال 1397 شهرداری و سازمانهای تابعه و شورای اسلامی شهر شیراز به مؤسسه حسابرسی آرین حساب شیراز پیرو دارا بودن شرایط لازم (  رتبه «الف» جامعه حسابرسان رسمی ایران و رتبه «1» مورد قبول سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و دارای دفتر رسمی و ثبتی در شهر شیراز و استفاده از کارگزاران و کارشناسان بومی ) به مبلغ 000/000/000/3 ریال ( سیصد میلیون تومان ) موافقت گردید.

 

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما