امروز: دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص طرح احداث مجموعه فرهنگي فراغتي باغ كتاب

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
 • شماره:
  ۱۴۲۷/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص طرح احداث مجموعه فرهنگي فراغتي باغ كتاب
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
 • شماره ابلاغ:
  ۱۷۷۸/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

 طرح عادی جمعی از اعضای محترم شورا درخصوص طرح احداث مجموعه فرهنگی فراغتی باغ کتاب، پس از وصول و ثبت به شماره 8559/97/و مورخ 28/11/97 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در نود و چهارمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 26/4/98 با حضور9 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها با اکثریت آراء و طی

ماده واحده:                                   

به موجب تکلیف شماره 8 مصوبه شماره 4933/97/ص مورخ 19/12/97 برنامه پنج ساله سوم توسعه شهرداری و همچنین ردیف اعتباری 0098-010-305 بودجه 98 شهرداری در خصوص پروژه " مطالعه طراحی و اجرای پارک های موضوعی" مندرج در مصوبه شماره 4999/97/ص مورخ 22/12/97 و به منظور ارتقاء سطح فرهنگ کتاب خوانی و آشنایی شهروندان خصوصاً کودکان و نوجوانان به مطالعه کتاب ، با کلیات "طرح احداث مجموعه فرهنگی فراغتی باغ کتاب" موافقت و شهرداری مکلف است با رعایت موارد و ویژگیهای پیوست ممهور به مهر شورا و شهر دوستدار کتاب و با تأمین اعتبار از محل بودجه مربوطه در کد اعتباری0098-010-305 بودجه سال 98 و یا جلب مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی و همچنین استفاده از نظرات کارشناسی حداکثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به تهیه لایحه احداث مجموعه فرهنگی فراغتی باغ کتاب اقدام و به شورا ارائه نماید. 

 

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما