امروز: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص بررسي پيش نويس گزارش حسابرسي سال 1395 شهرداري شيراز

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  تلفیق وهماهنگی دستگاه ها
 • تاریخ:
  ۹۸/۰۴/۱۳
 • شماره:
  ۱۲۲۵/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص بررسي پيش نويس گزارش حسابرسي سال 1395 شهرداري شيراز
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
 • شماره ابلاغ:
  ۱۵۲۲/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

نامه شماره 68/117/98 مورخ 7/3/98 مدیرعامل مؤسسه حسابرسی آرین حساب شیراز درخصوص بررسی پیش نویس گزارش حسابرسی سال 1395 شهرداری شیراز، پس از وصول و ثبت به شماره 1642/98/و مورخ 20/3/98 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون تلفیق شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در نود و دومین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 12/4/98 با حضور10 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بندهای 8 ، 12 و 30 ماده 80 اصلاحی قانون شوراها با اکثریت آراء و طی

ماده واحده:

گزارش حسابرسی، مؤسسه حسابرسی آرین حساب شیراز در خصوص صورتهای مالی شهرداری به انضمام عملکرد درآمد و هزینه تفریغ بودجه سال مالی از اول فروردین تا پایان اسفند ماه 1395 شامل 46 بند و جدول تراز مربوطه همراه با یک جلد تفریغ بودجه ممهور به مهر مؤسسه ( با تحقق 13/94 درصد در بخش درآمد به مبلغ126/396/239/709/28 ریال و 52/89 درصد در بخش هزینه به مبلغ617/907/651/304/27 ریال) به شرح پیوست ممهور به مهر شورا و با رعایت تکالیف ذیل تصویب گردید:

تکلیف یک : مقرر شد شهرداری دستور العمل یکسان سازی نحوه ثبت رویدادهای مالی مربوط به تملک املاک را در قالب لایحه به شورا ارائه نماید .

تکلیف دو : مقرر شد شهرداری کلیه اشکالات و ایرادات قابل رفع را حداکثر تا پایان آذرماه سال 1398 بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت کشور اصلاح و به شورا گزارش نماید.

 

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما