امروز: جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: درخصوص الزام شهرداری شیراز به انتشار موارد ارسالی به کمیسیون ماده 5 در سامانه شفافیت همزمان با ارسال و با ذکر توجیهات

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  سایر
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
 • شماره:
  ۶۶۹/۹۸/ص
 • عنوان:
  درخصوص الزام شهرداری شیراز به انتشار موارد ارسالی به کمیسیون ماده 5 در سامانه شفافیت همزمان با ارسال و با ذکر توجیهات
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
 • شماره ابلاغ:
  ۱۲۶۱/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

نامه شماره ص98/1350/5641 مورخ 29/2/98 فرمانداری شیراز مبنی بر ایراد به مصوبه شماره 472/98/ص مورخ 19/2/98 درخصوص الزام شهرداری شیراز به انتشار موارد ارسالی به کمیسیون ماده 5 در سامانه شفافیت همزمان با ارسال و با ذکر توجیهات ، پس از وصول و ثبت به شماره 1220/98/و مورخ 29/2/98 دبیرخانه شورا ، در هشتاد و هفتمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 1/3/98 با حضور12نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به مواد 80 و 90 اصلاحی قانون شوراها با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

از آنجاییکه هرگونه تغییرکاربری املاک واقع در شهر که موجب تغییر در طرح تفصیلی و یا جامع می گردد نیاز به تصویب شورا و از طرفی به استناد ماده 84 قانون مارالذکر شورا و شهرداری موظف می باشند گزارش تصمیمات و اقدامات را در پایگاه اطلاع رسانی قرار دهند . بنابراین مصوبه شماره 472/98/ص مورخ 19/2/98 شورای اسلامی شهر در جهت شفاف سازی اقدامات شهرداری به منظور آگاهی شهروندان از کلیه فعالیت های شهرداری می باشد لذا شورا پیرو تکلیف مذکور به مصوبه شماره 472/98/ص مورخ 19/2/98 اصرار می نماید.

 

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

فایلعنوان
الزام شهرداری شیراز به انتشار موارد ارسالی به کمیسیون ماده 5 در سامانه شفافیت همزمان با ارسالالزام شهرداری شیراز به انتشار موارد ارسالی به کمیسیون ماده 5 در سامانه شفافیت همزمان با ارسال

دیدگاه های شما