امروز: جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص اعطاي مجوز انعقاد قرارداد تعهد پذيره نويسي و بازارگرداني 000/000/000/000/6 ريال (شش هزارميليارد ريال) اوراق مشاركت قطار شهري سال 1397

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  سایر
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
 • شماره:
  ۹۸۸/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص اعطاي مجوز انعقاد قرارداد تعهد پذيره نويسي و بازارگرداني 000/000/000/000/6 ريال (شش هزارميليارد ريال) اوراق مشاركت قطار شهري سال 1397
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
 • شماره ابلاغ:
  ۱۲۱۵/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه دوفوریتی شماره120656/98 مورخ 26/3/98 شهرداری شیراز درخصوص اعطای مجوز انعقاد قرارداد تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی 000/000/000/000/6 ریال (شش هزارمیلیارد ریال) اوراق مشارکت قطار شهری سال 1397 جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز تکمیل خط یک و اجرای بخشی از خط دو قطار شهری با شرکت تأمین سرمایه بانک ملت، پس از وصول و ثبت به شماره 1875/98/و مورخ 27/3/98 دبیرخانه شورا، در هشتاد و نهمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 28/3/98 با حضور9 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها ، با اکثریت آراء و طی

ماده واحده:

ضمن تصویب دوفوریت لایحه، به شهرداری شیراز اجازه داده می شود نسبت به انعقاد قرارداد تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی  000/000/000/000/6 ریال (شش هزارمیلیارد ریال) اوراق مشارکت قطار شهری سال 1397 ، با شرکت تأمین سرمایه بانک ملت با شرایط ذیل اقدام نماید .

1-نرخ کارمزد پذیره نویسی 5/5 درصد ارزش اسمی اوراق منتشره (مبلغ کل قرارداد پذیره نویسی 330 میلیارد ریال)

2-نرخ کارمزد بازارگردانی سالانه 5/3 درصد ارزش اسمی اوراق منتشره (مبلغ کل قرارداد بازارگردانی 840 میلیارد ریال)

3-تنخواه بابت بازارگردانی 10 درصد ارزش اسمی اوراق منتشره( مبلغ کل  000/000/000/000/6 ریال (شش هزارمیلیارد ریال) ) که تا پایان دوره اوارق مشارکت نزد بازارگردان خواهد بود و پس از تسویه مبلغ اوراق مشارکت ، به شهرداری مسترد خواهد شد.

 

 

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما