امروز: جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص اعطاي مجوز به شهرداري مبني بر انعقاد قرارداد عامليت و ضمانت انتشار 6000 (شش هزار) ميليارد ريال اوراق مشاركت قطارشهري سال 97 با بانك شهر

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  سایر
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
 • شماره:
  ۷۵۹/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص اعطاي مجوز به شهرداري مبني بر انعقاد قرارداد عامليت و ضمانت انتشار 6000 (شش هزار) ميليارد ريال اوراق مشاركت قطارشهري سال 97 با بانك شهر
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
 • شماره ابلاغ:
  ۱۰۲۲/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه دوفوریتی شماره 93025/98 مورخ 7/3/98 شهرداری شیراز درخصوص اعطای مجوز به شهرداری مبنی بر انعقاد قرارداد عاملیت و ضمانت انتشار 6000 (شش هزار) میلیارد ریال اوراق مشارکت قطارشهری سال 97  با بانک شهر ، پس از وصول و ثبت به شماره 1446/98/و مورخ 8/3/98 دبیرخانه شورا در هشتاد و هشتمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 1/3/98 با حضور12نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند یک ماده 31 آیین نامه مالی شهرداری و ماده 80 اصلاحی قانون شوراها ، با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

ضمن تصویب دوفوریت ، به موجب مصوبه شماره 109/97/ص مورخ 21/1/97 و به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز تکمیل خط یک و اجرای بخشی از خط دو قطارشهری ، به شهرداری شیراز اجازه داده می شود نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت و ضمانت انتشار 6000 ( شش هزار) میلیارد ریال اوراق مشارکت قطارشهری سال97 با بانک شهر ( بعنوان عامل و ضامن) با شرایط ذیل اقدام نماید:

 1. کارمزد بانک بابت پذیرش عاملیت معادل 5/1 درصد کل اوراق مشارکت منتشر شده معادل 90 میلیارد ریال می باشد .
 2. کارمزد بانک بابت پذیرش عاملیت معادل 1 درصد کل اوراق مشارکت منتشر شده معادل 60 میلیارد ریال می باشد .

بازپرداخت 100 درصد اوراق بایستی از طرف شهرداری شیراز تعهد گردد.

 

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما