امروز: دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص دستورالعمل نحوه نظارت شوراي اسلامي شهر بر عملكرد شهرداري و سازمانهاي مشمول بند 32 ماده 80 اصلاحي قانون شوراها

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  برنامه ، بودجه و حقوقی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
 • شماره:
  ۳۱۷/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص دستورالعمل نحوه نظارت شوراي اسلامي شهر بر عملكرد شهرداري و سازمانهاي مشمول بند 32 ماده 80 اصلاحي قانون شوراها
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
 • شماره ابلاغ:
  ۴۵۷/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

طرح کمیسیون برنامه، بودجه، امورحقوقی و املاک شورا درخصوص دستورالعمل نحوه نظارت شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداری و سازمانهای مشمول بند 32 ماده 80 اصلاحی قانون شوراها پس از وصول و ثبت به شماره 6841/97/و مورخ 26/9/97 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه، بودجه، امورحقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در هشتاد ویکمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 4/2/98 با حضور9 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

دستورالعمل نحوه نظارت شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداری و سازمانهای مشمول بند 32 ماده 80 اصلاحی قانون شوراها مشتمل بر 7  بند و  6  تبصره به شرح پیوست ممهور به مهر شورا تصویب گردید.

 

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما