امروز: دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص لايحه سند برنامه راهبردي فضايي توسعه اقتصادي شهر شيراز بر پايه اقتصاد مقاومتي با محوريت شهرداري شيراز

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  تلفیق وهماهنگی دستگاه ها
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
 • شماره:
  ۲۴۰/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص لايحه سند برنامه راهبردي فضايي توسعه اقتصادي شهر شيراز بر پايه اقتصاد مقاومتي با محوريت شهرداري شيراز
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
 • شماره ابلاغ:
  ۴۵۵/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 122712/97 مورخ 3/4/97 شهرداری شیراز درخصوص لایحه سند برنامه راهبردی فضایی توسعه اقتصادی شهر شیراز بر پایه اقتصاد مقاومتی با محوریت شهرداری شیراز، پس از وصول و ثبت به شماره 2578/97/و مورخ 5/4/97 دبیرخانه شورا  موضوع در کمیسیون تلفیق شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در هشتادمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 28/1/98 با حضور01نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و مواد 2و3 قانون برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز 1404 استان فارس ، با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

سند برنامه راهبردی فضایی توسعه اقتصادی شهر شیراز بر پایه اقتصاد مقاومتی با محوریت شهرداری شیراز به شرح یک جلد دفترچه پیوست ممهور به مهر شورا تأیید گردید . با عنایت به اهمیت و لزوم برنامه راهبردی در توسعه اقتصاد شهر و به منظور هماهنگی و همکاری بین مدیریت شهری با دستگاهها و نهادهای منطقه ای و ملی جهت توسعه اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در شهر شیراز ، شهرداری پیگیری لازم را بعمل آورده و نتیجه رابه شورا ارائه نماید .

 

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما