امروز: دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه در خصوص بازنگري طرح ساماندهي باغات قصردشت شيراز

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  معماری و شهرسازی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
 • شماره:
  ۲۳۵/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه در خصوص بازنگري طرح ساماندهي باغات قصردشت شيراز
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
 • شماره ابلاغ:
  ۴۳۰/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 539753/97 مورخ 14/12/97 شهرداری شیراز درخصوص بازنگری طرح ساماندهی باغات قصردشت شیراز ، پس از وصول و ثبت به شماره 9172/97/و مورخ 18/12/97 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون شهرسازی و معماری شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در هشتادمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 28/1/98 با حضور11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

به شهرداری شیراز اجازه داده می شود حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به بازنگری طرح ساماندهی باغات قصردشت شیراز در سطح راهبردی اقدام و به شورا ارائه تا پس از تصویب در شورا جهت تصویب نهایی به مراجع ذیربط قانونی ارسال نماید.

 

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما