امروز: دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص كاهش عوارض و بهاي خدمات شهري سال 1398

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  برنامه ، بودجه و حقوقی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
 • شماره:
  ۳۱۳/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص كاهش عوارض و بهاي خدمات شهري سال 1398
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
 • شماره ابلاغ:
  ۴۲۶/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 24973/98 مورخ 27/1/98 شهرداری شیراز درخصوص کاهش عوارض و بهای خدمات شهری سال 1398 پس از وصول و ثبت به شماره 373/98/و مورخ 28/1/98 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه، بودجه، امورحقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در هشتاد ویکمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 4/2/98 با حضور11نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

با کاهش عوارض و بهای خدمات املاک مؤدیان شهرداری در سال 1398 به شرح جداول و تبصره های ذیل موافقت گردید:

                                          جدول یک: (درصد کاهش نسبت به میزان پرداختی) 

ردیف

درصد پرداخت نقدی

فروردین – اردیبهشت و  خرداد

تیر و مرداد

شهریور و مهر

آبان و آذر

دی و بهمن

اسفند

1

100%

20%

18%

16%

14%

12%

10%

2

حداقل 70%

17%

15%

13%

11%

9%

7%

3

حداقل 50%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

 

تبصره 1: جهت مؤدیانی که مجموع عوارض و بهای خدمات آنها مازاد بر مبلغ 10 میلیارد ریال می باشد، درصدهای کاهش عوارض و بهای خدمات به صورت پلکانی به شرح جدول شماره 2 به ردیف های جدول یک اضافه می گردد:

جدول دو

ردیف

شرح بدهی عوارض و بهای خدمات

درصد

1

مازاد مبلغ 10 میلیارد ریال تا مبلغ 25 میلیارد ریال

2%

2

مازاد مبلغ 25 میلیارد ریال تا مبلغ 50 میلیارد ریال

4%

3

مازاد مبلغ 50 میلیارد ریال تا مبلغ 100 میلیارد ریال

6%

4

مازاد مبلغ 100 میلیارد ریال تا مبلغ 200 میلیارد ریال

8%

5

مازاد مبلغ 200 میلیارد ریال تا مبلغ 300 میلیارد ریال

10%

6

مازاد مبلغ 300 میلیارد ریال تا مبلغ 500 میلیارد ریال

12%

7

مازاد مبلغ 500 میلیارد ریال

15%

 

تبصره 2: جرایم کمیسیون ماده صد، عوارض سالیانه نوسازی، قدرالسهم حاصل از ماده 101 قانون شهرداری که بر اساس توافقنامه تعیین گردیده ، هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری حوزه استحفاظی باغات قصردشت، عوارض ملی (عوارضی که شورای اسلامی شهر مرجع تصویب آن نبوده و قانون گذار صلاحیت برقراری آن را تعیین نموده است ) و آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مربوط به سالهای قبل از 98 که مبلغ در آن ذکر گردیده است، مشمول این مصوبه نمی گردند.

تبصره 3: املاک واقع در بافت فرسوده که مشمول مصوبه های 3669/97/ص مورخ 20/9/97 و 3321/97/ص مورخ 29/8/97 می گردند، شامل کاهش مندرج در این مصوبه نمی گردند.

تبصره 4: هرگونه تقسیط عوارض و بهاء خدمات صرفاً وفق مصوبه شماره 4059/96/ص مورخ 28/9/96 شورای اسلامی شهر و اصلاحات بعدی آن صورت می پذیرد.

تبصره 5: دارندگان کارت اوراق بستانکاری املاک مورد مسیری موضوع مصوبه شماره 1128/93 مورخ 31/2/93 (که دارای کارت اوراق بستانکاری مورد مسیر از مورخ 15/4/93 لغایت 5/9/94 می باشند) همچنین دارندگان کارت تخفیف فروش اوراق مشارکت، مشمول 50%  میزان کاهش جدول شماره یک می گردند.

تبصره 6: دارندگان سایر کارت های اور اق بستانکاری مشمول کاهش مندرج در این مصوبه نمی گردند.

تبصره 7: مؤدیانی که جهت پرداخت عوارض و بهای خدمات به شهرداری مراجعه نموده و بدهی آنان با مطالبات قطعی شده آن ها از شهرداری تهاتر می گردد، مشمول کاهش جدول یک می گردند.

 

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما