امروز: دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه مبني بر ايراد به مصوبه شماره 4752/97/ص مورخ 8/12/97 پيرامون اصلاح مصوبه شماره 21750/ش الف س و مصوبه اصراري 22099/ش الف س و مصوبه 5365/95/ص در خصوص « عوارض برحق مشرفيت»،

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  سایر
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
 • شماره:
  ۴۹۱۸/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه مبني بر ايراد به مصوبه شماره 4752/97/ص مورخ 8/12/97 پيرامون اصلاح مصوبه شماره 21750/ش الف س و مصوبه اصراري 22099/ش الف س و مصوبه 5365/95/ص در خصوص « عوارض برحق مشرفيت»،
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
 • شماره ابلاغ:
  ۵۰۶۹/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

نامه شماره ص97/9467/5641 مورخ 13/12/97 فرمانداری شیراز مبنی بر ایراد به مصوبه شماره 4752/97/ص مورخ 8/12/97  پیرامون اصلاح مصوبه شماره 21750/ش الف س مورخ 20/11/89 و مصوبه اصراری شماره 22099/ش الف س مورخ 23/12/89 و مصوبه 5365/95/ص مورخ 8/10/95 در خصوص « عوارض برحق مشرفیت»، پس از وصول و ثبت به شماره 9055/97/و مورخ 13/12/97 دبیرخانه شورا در هفتاد و پنجمین جلسه (فوق العاده) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 18/12/97 با حضور11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها، مصوبه شماره 4752/97/ص مورخ 8/12/97  اصلاح و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

متن صدر ماده واحده مصوبه شماره 21750/ش الف س مورخ 20/11/89 و مصوبه اصراری شماره 22099/ش الف س مورخ 23/12/89 و تبصره الحاقی ذیل مصوبه شماره 5365/ص مورخ 8/10/95 تحت عنوان تبصره 15 درخصوص « عوارض برحق مشرفیت» به شرح ذیل اصلاح می گردد:

اصلاح متن صدر ماده واحده :

به کلیه اراضی و املاک، اعم از ملکی یا اوقافی که از تاریخ 3/11/1370 در برگذرهای توسعه ای ، اصلاحی ، تعریضی و احداثی واقع می شوند « عوارض بر حق مشرفیت » تعلق می گیرد این عوارض برابر مفاد تبصره های ذیل توسط شهرداری در زمان نقل و انتقال یا پرداخت غرامت توسط شهرداری یا صدور موافقت اصولی یا پروانه ساختمانی یا گواهی عدم خلاف یا گواهی وضعیت بنا یا گواهی پایانکار، از مالکان یا ذینفعان وصول می گردد.

اصلاحی تبصره الحاقی مصوبه شماره 5365/95/ص مورخ 8/10/95 تحت عنوان تبصره 15: آن دسته از املاکی که در معرض اجرای طرح های توسعه ای ، اصلاحی و تعریضی واقع شده اند و عرض گذر آنها بعد از اجرای طرح تا 16 متر باشد مشمول «عوارض برحق مشرفیت» نمی گردند و همچنین املاک واقع در مجاورت پیاده روهای تعریض شده و کلیه طرح های فرهنگی، آموزشی، ورزشی، مذهبی، بهداشتی و فضای سبز جهت این گونه املاک مشمول عوارض بر حق مشرفیت نمی شوند.

تبصره :

سایر مفاد مصوبات شماره های 21750/ش الف س مورخ 20/11/89 و 22099/ش الف س مورخ 23/12/89 و 30681 مورخ 5/11/91 و 28553/ش الف س مورخ 7/11/91 معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

 

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما