امروز: دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص اصلاح بودجه سال 1397 شوراي اسلامي شهر شيراز

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  برنامه ، بودجه و حقوقی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
 • شماره:
  ۴۹۷۱/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص اصلاح بودجه سال 1397 شوراي اسلامي شهر شيراز
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
 • شماره ابلاغ:
  ۵۰۷۵/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

نامه شماره 104-1000 مورخ 25/11/97 مسئول امورمالی شورا درخصوص اصلاح بودجه سال 1397 شورای اسلامی شهر شیراز ، پس از وصول و ثبت به شماره 7536/97/و مورخ 18/10/97 دبیرخانه شورا موضوع درکمیسیون برنامه، بودجه، امورحقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در هفتاد و هفتمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 21/12/97 با حضور12 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند 12 ماده 80 اصلاحی قانون شوراها با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

اصلاح بودجه سال 97 شورای اسلامی شهر شیراز به مبلغ 000/000/000/22 ریال ( بیست و دو میلیارد ریال ) و با کاهش 000/000/000/2 ریال ( دو میلیارد ریال) و به شرح یک جلد دفترچه پیوستی ممهور به مهر شورا تصویب گردید.

 

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما