امروز: دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص بررسي اصلاح بودجه سال 1397 شهرداري شيراز و سازمانهاي تابعه

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  تلفیق وهماهنگی دستگاه ها
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
 • شماره:
  ۴۹۵۶/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص بررسي اصلاح بودجه سال 1397 شهرداري شيراز و سازمانهاي تابعه
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
 • شماره ابلاغ:
  ۵۰۷۳/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 453619/97 مورخ 29/10/97 شهرداری شیراز درخصوص بررسی اصلاح بودجه سال 1397 شهرداری شیراز و سازمانهای تابعه ، پس از وصول و ثبت به شماره 7903/97/و مورخ 1/11/97 دبیرخانه شورا موضوع درکمیسیون تلفیق شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در هفتاد و ششمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 20/12/97 با حضور11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند 12 ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده:

اصلاح بودجه سال 1397 شهرداری شیراز و سازمانهای تابعه به مبلغ 000/000/000/620/30 ریال درآمد و به همین میزان هزینه شامل 000/000/000/642/1 ریال هزینه خدمات اداری و 000/000/000/474/6 ریال هزینه خدمات شهری و 000/000/000/504/22 ریال هزینه خدمات عمرانی و با کاهش 000/000/000/480/1ریال نسبت به بودجه تصویبی به مبلغ 000/000/000/100/32 ریال و به شرح یک جلد دفترچه پیوست ممهور به مهر شورا تصویب گردید.

 

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما