امروز: دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه مبني بر اصلاح مصوبه شماره 2658/97/ص مورخ 17/7/97 درخصوص هزينه خدمات صدور پروانه ساختماني باغات به عوارض تراكم ساختماني باغات

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  برنامه ، بودجه و حقوقی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
 • شماره:
  ۴۹۷۷/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه مبني بر اصلاح مصوبه شماره 2658/97/ص مورخ 17/7/97 درخصوص هزينه خدمات صدور پروانه ساختماني باغات به عوارض تراكم ساختماني باغات
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
 • شماره ابلاغ:
  ۵۰۳۴/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 501148/97 مورخ 28/11/97 شهرداری شیراز مبنی بر اصلاح مصوبه شماره 2658/97/ص مورخ 17/7/97 درخصوص هزینه خدمات صدور پروانه ساختمانی باغات، پس از وصول و ثبت به شماره 8579/97/و مورخ 28/11/97 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه، بودجه، امورحقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در هفتاد و هفتمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 21/12/97 با حضور21 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها با اکثریت آراء و طی

ماده واحده:

در مصوبه شماره 2658/97/ص مورخ 17/7/97 عنوان ماده واحده از «هزینه خدمات صدور پروانه ساختمانی باغات » به «عوارض تراکم ساختمانی باغات» تغییر می یابد و متن صدر ماده واحده و تباصر 1- 2- 3- 4- 6 و 7 به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره تحت عنوان تبصره 8 به مصوبه مذکور الحاق می گردد.

ماده واحده اصلاحی:

عوارض تراکم ساختمانی باغات برای املاکی که برابر آیین نامه «اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب و مصوب 13/5/88 مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 15/2/89 ) شورای عالی استانها» باغ شناخته شده ولی کاربری آنها در طرح تفصیلی باغ نمی باشد و نیاز به تغییر کاربری ندارند، برای هر متر مربع زیربنای ناخالص از صفر تا 160 درصد مساحت عرصه معادل جدول پیوست محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره 1 اصلاحی: در مورد اراضی موقوفه عام عوارض معادل 80 درصد مبلغ ماده واحده می باشد.

تبصره 2 اصلاحی: املاک موضوع این مصوبه که مساحت عرصه آنها بعد از عقب نشینی بیشتر از 500 متر و دارای مجوز می باشند از صفر تا 160 درصد مساحت عرصه ، به صورت ذیل محاسبه و اخذ می گردد.

جدول پیوست × ( (سطح اشغال داری مجوز طبقه همکف × 66/1 ) – مساحت عرصه)

تبصره 3 اصلاحی: املاک موضوع این مصوبه که مساحت آنها بعد از عقب نشینی کمتر از 500 متر و دارای مجوز می باشند، از شمول این مصوبه خارج وبرابر مصوبات مربوطه محاسبه و اخذ می گردند.

تبصره 4 اصلاحی: اراضی و زمین هایی که بر اساس طرح تفصیلی کاربری آنها با سند یا مادر سندشان متفاوت باشد، عوارض تراکم ساختمانی باغات آنها بر اساس این مصوبه محاسبه و اخذ می گردند.

تبصره 6 اصلاحی: عوارض تراکم ساختمانی اراضی و ساختمان های مشمول این مصوبه برای هر متر مربع زیربنای ناخالص مازاد بر 160 درصد مساحت عرصه تا پایان سال 97 برابر مصوبه 5848/93/ص مورخ 9/11/93 و از ابتدای سال 98 برابر مصوبه 4328/97/ص مورخ 2/11/97 محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره 7 اصلاحی : در مواردی که بر اساس تبصره های ذیل ماده 101 قانون شهرداری و اصلاحات بعدی آن، مالک سهم شهرداری ناشی از افراز و تفکیک اراضی را به صورت ریالی یا زمین پرداخت نموده است همچنین مواردی که شهرداری پاسخ نقل و انتقال به صورت کاربری غیر باغ را صادر نموده مشمول این مصوبه نمی گردند .

تبصره الحاقی: در مستحدثاتی که فاقد مجوز بوده و شهرداری به استناد آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری یا بخشنامه وزارت کشور ملزم به صدور پایانکار یا گواهی می باشد مشمول این مصوبه می گردند.

 

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما