امروز: دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص تهاتر مطالبات شهرداري از دستگاههاي اجرايي از طريق اوراق تسويه خزانه نوع دوم و افتتاح حساب نزد بانك هاي عامل و تهاتر مطالبات و بدهي به مبلغ 5000 ميليارد ريال

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  سایر
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
 • شماره:
  ۴۶۴۸/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص تهاتر مطالبات شهرداري از دستگاههاي اجرايي از طريق اوراق تسويه خزانه نوع دوم و افتتاح حساب نزد بانك هاي عامل و تهاتر مطالبات و بدهي به مبلغ 5000 ميليارد ريال
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
 • شماره ابلاغ:
  ۴۸۷۵/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه دوفوریتی شماره 488126/97 مورخ 17/11/97 شهرداری شیراز درخصوص تهاتر مطالبات شهرداری از دستگاههای اجرایی از طریق اوراق تسویه خزانه نوع دوم و افتتاح حساب نزد بانک های عامل و تهاتر مطالبات و بدهی به مبلغ 5000 میلیارد ریال ، پس از وصول و ثبت به شماره 8463/97/و مورخ 23/11/97 دبیرخانه شورا ، در هفتاد و سومین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 29/11/97 با حضور31 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند «و » تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور و ماده 80 اصلاحی قانون شوراها با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

ضمن تصویب دوفوریت ، به شهرداری شیراز اجازه داده می شود در جهت تهاتر مطالبات از دستگاههای اجرایی ، از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم تا سقف 5000 میلیارد ریال،  نسبت به تسویه بدهی شهرداری و تهاتر بدهی های بانکی و افتتاح حساب نزد بانک های عامل ( صادرات، آینده ، شهر ، سپه ، کشاورزی و...) اقدام نماید.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما