امروز: دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه مبني بر تمديد مصوبه شماره 5154/93/ص مورخ 4/10/93 و اصلاحات بعدي آن به شماره 4186/96/ص مورخ 5/10/96 شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص واگذاري اختيارات سرمايه گذاري به شهرداري شيراز تا پايان سال 1399

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  اقتصاد و سرمایه گذاری
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
 • شماره:
  ۴۶۴۷/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه مبني بر تمديد مصوبه شماره 5154/93/ص مورخ 4/10/93 و اصلاحات بعدي آن به شماره 4186/96/ص مورخ 5/10/96 شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص واگذاري اختيارات سرمايه گذاري به شهرداري شيراز تا پايان سال 1399
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
 • شماره ابلاغ:
  ۴۸۷۴/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 433301/97 مورخ 17/10/97 شهرداری شیراز مبنی بر تمدید مصوبه شماره 5154/93/ص مورخ 4/10/93 و اصلاحات بعدی آن به شماره 4186/96/ص مورخ 5/10/96 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص واگذاری اختیارات سرمایه گذاری به شهرداری شیراز تا پایان سال 1399، پس از وصول و ثبت به شماره 7519/97/و مورخ 17/10/97 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در هفتاد و سومین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 29/11/97 با حضور31 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 35 آئین نامه مالی شهرداری و ماده 80 اصلاحی قانون شوراها با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

 به منظور تسریع در امر سرمایه گذاری و ایجاد رونق اقتصادی و در راستای تحقق زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی ، مصوبه شماره 5154/93/ص مورخ 4/10/93 و اصلاحات بعدی آن به شماره 4186/96/ص مورخ 5/10/96 شورای اسلامی شهر شیراز تا پایان سال 1398 تمدید می گردد و شهرداری شیراز پیرو مصوبات مذکور می تواند برای امور سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی به شرح ذیل عمل نماید:

1 : به شهرداری اختیارات قانونی جهت انعقاد انواع قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکتی از جمله مشارکت مدنی ، مشارکت شرکتی ، مشارکت قراردادی،BOT و BOLT به نحوی که آورده شهرداری( شامل قیمت زمین و عوارض متعلقه) حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد ریال باشد تفویض می گردد. در این صورت پس از تصویب هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری و تأیید شهردار به صورت فراخوان عمومی جهت انتخاب سرمایه گذار اقدام می گردد. که پس از انتخاب سرمایه گذار ، شهردار وفق مقررات قانونی نسبت به انعقاد قرارداد با شریک سرمایه گذار اقدام نماید. ضمناً در مورد پروژه های مازاد بر پانصد میلیارد ریال، اخذ مجوز و تأییدیه از شورا الزامی است.

تبصره یک: در پروژه های سرمایه گذاری و مشارکتی سقف اختیارات تفویض شده به شهردار شیرازحداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد ریال شامل آورده شهرداری اعم از زمین و عوارض متعلقه بوده و این اختیارات مستثنی از سایر اختیارات مالی و اداری تفیض شده به شهردار می باشد.

تبصره دو : دراین مورد (پروژه های تا سقف پانصد میلیارد ریال) ، شهرداری مکلف است در مراحل زیر به شورا گزارش مکتوب ارایه نماید:

الف- ارسال بسته ی سرمایه گذاری ، بعد از تصویب در هیأت مدیره سازمان سرمایه گذاری

ب-ارسال آگهی و اسناد فراخوان ، بعد از انتشار فراخوان.

ج-ارسال صورتجلسات فراخوان و قرارداد منعقده ،بعد از انعقاد قرارداد.

تبصره سه: کلیه بسته های سرمایه گذاری شهرداری می بایست در هیأت مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شیراز به تصویب برسند.

2: کلیه پروژه های سرمایه گذاری که تا تاریخ تصویب این مصوبه در بودجه سنواتی ارائه و سهم شهرداری به تأیید شورای اسلامی شهر رسیده است انتخاب شریک و سرمایه گذار بصورت فراخوان عمومی و یا براساس بند 3 این ماده واحده بلامانع می باشد.

3 : به شهرداری شیراز اجازه داده می شود به منظور جلب و جذب شریک و سرمایه گذار جهت انجام پروژه های مشارکتی با سرمایه گذاران مورد وثوق و با تجربه و دارای توان مالی کافی مذاکره و توافق نامه مبادله و برای انجام ترک تشریفات فراخوان با مستندات و توجیهات لازم به شورای اسلامی شهر ارسال نماید و پس از تصویب شورا واگذاری بلامانع است .

4 : شهرداری شیراز مکلف است گزارش پیشرفت عملکرد مصوبه مذکور را به صورت فصلی به شورا ارائه نماید.

5: شهرداری شیراز موظف است به منظور ارائه راهکارهای جذب سرمایه گذاران ، جلسات هم اندیشی سه جانبه میان شورا ، شهرداری و سرمایه گذاران برگزارنماید.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما