امروز: شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه مبني بر ايراد به بندهاي 1 و 8 مصوبه 5429/96/ص مورخ 15/12/96 درخصوص بررسي مصوبات شوراي نامگذاري

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  سایر
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
 • شماره:
  ۵۹۴/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه مبني بر ايراد به بندهاي 1 و 8 مصوبه 5429/96/ص مورخ 15/12/96 درخصوص بررسي مصوبات شوراي نامگذاري
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۰۴/۰۷
 • شماره ابلاغ:
  ۱۲۹۸/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

نامه شماره ص97/1118/5641 مورخ 10/2/97 فرماندار محترم شهرستان شیراز، مبنی بر ایراد به بندهای 1 و 8 مصوبه 5429/96/ص مورخ 15/12/96 درخصوص بررسی مصوبات شورای نامگذاری ، پس از وصول و ثبت به شماره 1018/97/و مورخ 11/2/97 دبیرخانه شورا در سی و هفتمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 17/2/97 با حضور12 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند 24 ماده 80 و ماده 90 اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

از آنجائیکه کمیته تطبیق مستقر در فرمانداری مستند مغایرت قانونی ارائه ننموده و اقدام شورای اسلامی در جهت وظایف و اختیارات مندرج در بند 24 ماده 80 اصلاحی قانون شوراها می باشد ، لذا شورا با توجه به مراتب فوق به بندهای 1 و 8 مصوبه 5429/96/ص مورخ 15/12/96  اصرار می نماید.

 

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز 

دیدگاه های شما