امروز: یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

پیشرفت اجرای پروژه‌های نیمه تمام شهرداری شیراز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خیلی خوب۲
خوب۸
متوسط۱۹
ضعیف۳۴