امروز: سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

پیشرفت اجرای پروژه‌های نیمه تمام شهرداری شیراز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خیلی خوب۱۲
خوب۱۹
متوسط۵۲
ضعیف۱۱۵