شورای اسلامی شهر شیراز

سی امین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 14 اسفند 1396

سی امین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 14 اسفند 1396
  • سی امین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 14 اسفند 1396
  • جناب آقای دکتر علی ناصری رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز
  • جناب آقای نوذر امامی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز
  • سرکار خانم دکتر دودمان رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز
  • جناب آقای دکتر نواب قائدی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز
  • سی امین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 14 اسفند 1396
  • سی امین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 14 اسفند 1396
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ - ۱۴:۱۷:۱۳

دیدگاه های شما