شورای اسلامی شهر شیراز

اولین نشست خبری اعضای پنجمین دوره پارلمان شهری شیرازبااصحاب رسانه بعدازصحن علنی شورا برگزار شد

اولین نشست خبری اعضای پنجمین دوره پارلمان شهری شیرازبااصحاب رسانه بعدازصحن علنی شورا برگزار شد
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - ۰۹:۰۰:۰۰