شورای اسلامی شهر شیراز

آغاز به کار پنجمین دوره شورای اسلامی شورای شهر شیراز گرامی باد

آغاز به کار پنجمین دوره شورای اسلامی شورای شهر شیراز گرامی باد
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - ۰۹:۰۰:۰۰