تماس با ما

ارسال به:

نام و نام خانوادگی:

شهر / شهرستان:

آدرس ایمیل:

شماره تماس:

پیام:

شیراز، جنب حرم سید علاالدین حسین (ع)

بین الحرمین، شـورای اسلامـی شهـر شیراز

 

(تلفن : ۳۷۳۶۸۵۰۱ (۰۷۱

(تلفن : ۳۷۳۶۸۵۲۶ (۰۷۱

ایمیل : info@shorazshiraz.ir