امروز: پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: لیلا دودمان :: عضو کمیسیون شهرسازی و معماری - عضو کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک - عضو کمیسیون برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک - عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی - عضو کمیته تلفیق - ناظر و نماينده شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معاملات منطقه یک - نماینده شورا در كميسيون ماده 77 قانون شهرداری - نماینده شورا در كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداري ها - نماینده شورا در ستاد آبادگری باغات قصردشت شهرداری شیراز - نماینده شورا در کمیته فنی کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری - عضو ناظر و نماینده شورا در سازمان ساماندهی میادین و مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شیراز

اطلاعات فردی :
 • نام و نام خانوادگی: لیلا دودمان
 • تاریخ تولد: 1347
 • مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترا
 • رشته تحصیلی: جامعه شناسی
 • سوابق اجرایی: مدت 26 سال سابقه اجرایی

مسئولیت ها:

 • عضو کمیسیون شهرسازی و معماری
 • عضو کمیسیون عمران ، حمل ونقل و ترافیک
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک
 • عضو کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی
 • عضو کمیته تلفیق
 • ناظر و نماينده شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معاملات منطقه یک
 • نماینده شورا در كميسيون ماده 77 قانون شهرداری
 • نماینده شورا در كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها
 • نماینده شورا در ستاد آبادگری باغات قصردشت شهرداری شیراز
 • نماینده شورا در کمیته فنی کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری
 • عضو ناظر و نماینده شورا در سازمان ساماندهی میادین و مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شیراز

دیدگاه های شما