امروز: پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا

عنوانشمارهتاریخمشاهده
هفتادمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز4169/97/ص1397/10/24
شصت و نهمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز4097/97/ص1397/10/17