امروز: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی

*** هیچ آیتمی ثبت نشده است ***