امروز: جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب هیات رئیسه دوره دوم شورا

*** هیچ آیتمی ثبت نشده است ***