امروز: پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب صحن دوره پنجم شورا

عنوانتاریخمشاهده
شصت و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 26 آذر ماه 13971397/09/26
شصت و پنجمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 19 آذر ماه 13971397/09/19
شصت و چهارمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 12 آذر ماه 13971397/09/12
شصت و سومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 5 آذر ماه 13971397/09/05
شصت و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 28 آبان ماه 13971397/08/28
شصت و یکمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 21 آبان ماه 13971397/08/21
شصتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 14 آبان ماه 13971397/08/14
پنجاه و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 30 مهر ماه 13971397/07/30
پنجاه و هشتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 23 مهر ماه 13971397/07/23
پنجاه و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 16 مهر ماه 13971397/07/16
پنجاه و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 9 مهر ماه 13971397/07/09
پنجاه و پنجمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ دوشنبه 97/07/021397/07/02