امروز: دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: درخصوص پرداخت مبلغ 000/000/700 ریال بابت قسمتی از محکومیت آقای محمدعلی فرجی موضوع دادنامه شماره 9709977120500957 مورخ 24/6/97 مبنی بر پرداخت دیه به مبلغ 000/825/133/1 ریال

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  برنامه ، بودجه و حقوقی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
 • شماره:
  ۴۱۵۰/۹۷/ص
 • عنوان:
  درخصوص پرداخت مبلغ 000/000/700 ریال بابت قسمتی از محکومیت آقای محمدعلی فرجی موضوع دادنامه شماره 9709977120500957 مورخ 24/6/97 مبنی بر پرداخت دیه به مبلغ 000/825/133/1 ریال
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
 • شماره ابلاغ:
  ۴۷۳۸/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 397527/97 مورخ 26/9/97 شهرداری شیراز درخصوص پرداخت مبلغ 000/000/700 ریال بابت قسمتی از محکومیت آقای محمدعلی فرجی موضوع دادنامه شماره 9709977120500957 مورخ 24/6/97 مبنی بر پرداخت دیه به مبلغ 000/825/133/1 ریال، پس از وصول و ثبت به شماره 6918/97/و مورخ 28/9/97 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه، بودجه، امورحقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و نهمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 17/10/97 با حضور10 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و بند 10 ماده 55 قانون شهرداری وبا اکثریت آراء و طی

ماده واحده:

به شهرداری شیراز اجازه داده می شود مبلغ 000/000/700 ریال از محل ماده 17 ردیف اعتباری شماره 2041701 بودجه مصوب سال 97 شهرداری بابت پرداخت قسمتی از محکومیت دیه آقای محمدعلی فرجی موضوع دادنامه شماره 9709977120500957 مورخ 24/6/97 مساعدت نماید.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما