امروز: دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه مبني بر ايراد به مصوبه شماره 3934/97/ص مورخ 4/10/97 درخصوص پيشنهاد اصلاح مصوبه شماره ٢٩٥٧٣/ش الف د مورخ ٢٠/١٠/٩١ در رابطه با نشريه هفته نامه شهر راز شهرداري شيراز

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  سایر
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
 • شماره:
  ۴۲۳۶/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه مبني بر ايراد به مصوبه شماره 3934/97/ص مورخ 4/10/97 درخصوص پيشنهاد اصلاح مصوبه شماره ٢٩٥٧٣/ش الف د مورخ ٢٠/١٠/٩١ در رابطه با نشريه هفته نامه شهر راز شهرداري شيراز
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
 • شماره ابلاغ:
  ۴۶۵۶/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

نامه شماره ص97/8287/5641 مورخ 17/10/97 فرمانداری شیراز مبنی بر ایراد به مصوبه شماره 3934/97/ص مورخ 4/10/97 درخصوص پيشنهاد اصلاح مصوبه شماره ٢٩٥٧٣/ش الف د مورخ ٢٠/١٠/٩١ در رابطه با نشريه هفته نامه شهر راز شهرداري شيراز ، پس از وصول و ثبت به شماره 7564/97/و مورخ 9/10/97 دبیرخانه شورا ، در هفتادمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 24/10/97 با حضور9 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به مواد 80 و 90 اصلاحی قانون شوراها وبا اکثریت آراء و طی

ماده واحده:

با عنایت به اینکه شورای سیاستگذاری هفته نامه شهر راز هیچگونه مسئولیت اجرایی ندارد و با توجه به اینکه هیئت تطبیق مصوبات مستقر در فرمانداری به موجب ماده 90 اصلاحی قانون شوراها ، بدون ذکر مورد و استدلال قانونی به مصوبه شماره 3934/97/ص مورخ 4/10/97 ایراد نموده ، لذا شورای اسلامی شهر به مصوبه مذکور اصرار می‌نماید.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما