امروز: دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص لايحه تشويقي بازگشايي املاك مورد مسير طرحهاي عمراني شهرداري

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  سایر
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
 • شماره:
  ۳۸۱۲/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص لايحه تشويقي بازگشايي املاك مورد مسير طرحهاي عمراني شهرداري
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
 • شماره ابلاغ:
  ۴۰۱۸/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه دوفوریتی شماره 396120/97 مورخ 26/9/97 شهرداری شیراز، درخصوص لایحه تشویقی بازگشایی املاک مورد مسیر طرحهای عمرانی شهرداری، پس از وصول و ثبت به شماره 6843/97/و مورخ 26/9/97 دبیرخانه شورا، در شصت و ششمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 26/9/97 با حضور10 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها وبا اکثریت آراء و طی

ماده واحده:

ضمن تصویب دوفوریت با تمدید مصوبه شماره 1128/93/ص مورخ 31/2/93 و اصلاحات بعدی آن به شماره های 1581/93/ص مورخ 21/3/93 ، 6492/93/ص مورخ 12/12/93 ، 4185/94/ص مورخ 20/8/94 ، 6710/94/ص مورخ 25/12/94 و 607/96/ص مورخ 12/2/96 تا پایان سال 1399 موافقت گردید و همچنین تبصره 11 الحاقی مندرج در مصوبه شماره 6492/93/ص مورخ 12/12/93 اصلاح و تبصره 13 به شرح ذیل به مصوبه های شماره 1128/93/ص مورخ 31/2/93 و 6492/93/ص مورخ 12/12/93 الحاق گردید.

اصلاحیه تبصره 11 الحاقی : کلیه املاک واقع در طرح های عمرانی و تفصیلی شهرداری ( بر اساس طرح تفصیلی مصوب شهر شیراز ) قرار می گیرند مشمول این مصوبه می گردند.

تبصره 13 الحاقی : املاک واقع در طرحهای شهرداری که دارای احکام قضایی مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت غرامت می باشند، مشمول این مصوبه می گردند.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما