امروز: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه مبني بر ايراد به مصوبه شماره 3295/97/ص مورخ 29/8/97 درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار ٢ مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك وقفي ٦٧٨٧/٢١٤٢ با مالكيت آقاي محمد عباسي و شريك

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  سایر
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
 • شماره:
  ۳۶۸۰/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه مبني بر ايراد به مصوبه شماره 3295/97/ص مورخ 29/8/97 درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار ٢ مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك وقفي ٦٧٨٧/٢١٤٢ با مالكيت آقاي محمد عباسي و شريك
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
 • شماره ابلاغ:
  ۳۹۹۴/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

نامه شماره ص97/7469/5641 مورخ 14/9/97 فرمانداری محترم شهرستان شیراز ، مبنی بر ایراد به مصوبه شماره 3295/97/ص مورخ 29/8/97 درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار ٢ مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك وقفي ٦٧٨٧/٢١٤٢ بخش ٤ با كد نوسازي ٩٥-٧٩-٣٥-٥ با مالكيت آقاي محمد عباسي و شريك واقع در بلوار عرفان غربي-خيابان راز- كوچه ٤ راز، پس از وصول و ثبت به شماره 6539/97/و مورخ 15/9/97 دبیرخانه شورا، در شصت و پنجمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 19/9/97 با حضور11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به مواد 80 و 90 اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء، مصوبه شماره 3295/97/ص مورخ 29/8/97 اصلاح و طی

ماده واحده:

از آنجائیکه میزان عرصه معبر فوق در طی سالیان گذشته و در زمان احداث بنا از سوی مالک ملک مجاور تصرف گردیده و هیچگونه تغییری در عرض معبر به وجود نیامده لذا با سلب قابليت استفاده عمومي مقدار ٢ مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك وقفي ٦٧٨٧/٢١٤٢ بخش ٤ با كد نوسازي ٩٥-٧٩-٣٥-٥ با مالكيت آقاي محمد عباسي و شريك واقع در بلوار عرفان غربي-خيابان راز- كوچه ٤ راز موافقت گردید تا شهرداری در چارچوب مقررات اقدام لازم را بعمل آورد.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما