امروز: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه مبني بر ايراد به مصوبه شماره 3291/97/ص مورخ 29/8/97 درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار ٤٨/٤٧ مترمربع عرصه جدول مجاور پلاك ٢٧٩٢و ٢٥/١٤٠٤ با مالكيت آقاي فرج اله سعيدي

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  سایر
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
 • شماره:
  ۳۶۸۱/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه مبني بر ايراد به مصوبه شماره 3291/97/ص مورخ 29/8/97 درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار ٤٨/٤٧ مترمربع عرصه جدول مجاور پلاك ٢٧٩٢و ٢٥/١٤٠٤ با مالكيت آقاي فرج اله سعيدي
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
 • شماره ابلاغ:
  ۳۹۹۵/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

نامه شماره ص97/7440/5641 مورخ 13/9/97 فرمانداری محترم شهرستان شیراز ، مبنی بر ایراد به مصوبه شماره 3291/97/ص مورخ 29/8/97  درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار ٤٨/٤٧ مترمربع عرصه جدول مجاور پلاك ٢٧٩٢و ٢٥/١٤٠٤ بخش ٤ با كد نوسازي ١٢٥-٤٦-١٠-١ با مالكيت آقاي فرج اله سعيدي واقع در بلوار بهشتي كوچه ١١، پس از وصول و ثبت به شماره 6507/97/و مورخ 14/9/97 دبیرخانه شورا در شصت و پنجمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 19/9/97 با حضور10 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به مواد 80 و 90 اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء ، مصوبه شماره 3291/97/ص مورخ 29/8/97  اصلاح و طی

ماده واحده :                                                                      

از آنجائیکه عرصه جدول فوق بخشی از جوی آب قدیمی می باشد که به دلیل تغییر وضعیت در طی دهها سال گذشته توسط مالکین مجاور تصرف و به املاک الحاق گردیده و در موقعیت محل ، جدول مذکور در بخشی از پلاکهای ٢٧٩٢و ٢٥/١٤٠٤ مستتر می باشد ، لذا با سلب قابليت استفاده عمومي مقدار ٤٨/٤٧ مترمربع عرصه جدول مجاور پلاك ٢٧٩٢و ٢٥/١٤٠٤ بخش ٤ با كد نوسازي ١٢٥-٤٦-١٠-١ با مالكيت آقاي فرج اله سعيدي واقع در بلوار بهشتي كوچه ١١موافقت گردید تا شهرداری در چارچوب مقررات اقدام لازم را بعمل آورد.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما