امروز: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه مبني بر ايراد به مصوبه هاي شماره 2875/97/ص مورخ 1/8/97 و 3178/97/ص مورخ 22/8/97 درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار ١٤/٤٩ مترمربع عرصه معبرمجاور پلاك ٤٦٩٨/١٦٤ با مالكيت آقاي علي صالحي خلاري

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  سایر
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
 • شماره:
  ۳۶۷۱/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه مبني بر ايراد به مصوبه هاي شماره 2875/97/ص مورخ 1/8/97 و 3178/97/ص مورخ 22/8/97 درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار ١٤/٤٩ مترمربع عرصه معبرمجاور پلاك ٤٦٩٨/١٦٤ با مالكيت آقاي علي صالحي خلاري
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
 • شماره ابلاغ:
  ۳۹۸۵/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

نامه شماره ص97/7502/5641 مورخ 15/9/97 فرمانداری محترم شهرستان شیراز ، مبنی بر ایراد به مصوبه های شماره 2875/97/ص مورخ 1/8/97 و 3178/97/ص مورخ 22/8/97 درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار ١٤/٤٩ مترمربع عرصه معبرمجاور پلاك ٤٦٩٨/١٦٤ بخش ٤ با كد نوسازي ٥-٧٠-٩١-٦ با مالكيت آقاي علي صالحي خلاري، پس از وصول و ثبت به شماره 6564/97/و مورخ 17/9/97 دبیرخانه شورا، در شصت و پنجمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 19/9/97 با حضور11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به مواد 80 و 90 اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء مصوبه شماره 2875/97/ص مورخ 1/8/97 اصلاح و طی

ماده واحده:

از آنجائیکه میزان عرصه معبر فوق در طی سالیان گذشته و در زمان احداث بنا از سوی مالک ملک مجاور تصرف گردیده و هیچگونه تغییری در عرض معبر به وجود نیامده لذا با سلب قابليت استفاده عمومي مقدار ١٤/٤٩ مترمربع عرصه معبرمجاور پلاك ٤٦٩٨/١٦٤ بخش ٤ با كد نوسازي ٥-٧٠-٩١-٦ با مالكيت آقاي علي صالحي خلاري موافقت گردید تا شهرداری در چارچوب مقررات اقدام لازم را بعمل آورد.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما