امروز: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه مبني بر ايراد به مصوبه شماره 3316/97/ص مورخ 29/8/97 درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار ٢٠١ مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك ١٨٧٦/٥٠١ با مالكيت آقاي ناصر زحمتكش فرد شيرازي

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  سایر
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
 • شماره:
  ۳۶۸۲/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه مبني بر ايراد به مصوبه شماره 3316/97/ص مورخ 29/8/97 درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار ٢٠١ مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك ١٨٧٦/٥٠١ با مالكيت آقاي ناصر زحمتكش فرد شيرازي
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
 • شماره ابلاغ:
  ۳۹۸۴/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

نامه شماره ص97/7503/5641 مورخ 15/9/97 فرمانداری محترم شهرستان شیراز ، مبنی بر ایراد به مصوبه شماره 3316/97/ص مورخ 29/8/97 درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي مقدار ٢٠١ مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك ١٨٧٦/٥٠١ بخش ٣ با كد نوسازي ١٩-٩٠-١٣-١ با مالكيت آقاي ناصر زحمتكش فرد شيرازي واقع در بلوار جمهوري خيابان كوهسار، پس از وصول و ثبت به شماره 6565/97/و مورخ 17/9/97 دبیرخانه شورا در شصت و پنجمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 19/9/97 با حضور11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به مواد 80 و 90 اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء ، مصوبه شماره 3316/97/ص مورخ 29/8/97 اصلاح و طی

ماده واحده:                                                                       

از آنجائیکه میزان عرصه معبر فوق به دلیل وضعیت جغرافیایی و ابعاد، استفاده عمومی ندارد و مدیرکل شهرسازی و معاون حمل ونقل و ترافیک سلب استفاده عمومی آن را تأیید نموده اند وهیچگونه تغییری در عرض معبر به وجود نمی آید، لذا با سلب قابليت استفاده عمومي مقدار ٢٠١ مترمربع عرصه معبر، مجاور پلاك ١٨٧٦/٥٠١ بخش ٣ با كد نوسازي ١٩-٩٠-١٣-١ با مالكيت آقاي ناصر زحمتكش فرد شيرازي واقع در بلوار جمهوري خيابان كوهسار موافقت گردید تا شهرداری در چارچوب مقررات اقدام لازم را بعمل آورد.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما