امروز: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 42/11 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك 966/1651 بخش 4 با كد نوسازي 51-49-82-9 با مالكيت آقاي داريوش غفاري خوارستان و شريك

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  معماری و شهرسازی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
 • شماره:
  ۳۶۹۴/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 42/11 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاك 966/1651 بخش 4 با كد نوسازي 51-49-82-9 با مالكيت آقاي داريوش غفاري خوارستان و شريك
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
 • شماره ابلاغ:
  ۳۹۸۲/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 353908/97 مورخ 30/8/97 شهرداری شیراز درخصوص سلب قابلیت استفاده عمومی از مقدار 42/11 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاک 966/1651 بخش 4 با کد نوسازی 51-49-82-9 با مالکیت آقای داریوش غفاری خوارستان و شریک واقع در شهرک فرهنگیان خیابان رشد کوچه 19 ساختمان داریوش 11، پس از وصول و ثبت به شماره 6201/97/و مورخ 1/9/97 دبیرخانه شورا موضوع درکمیسیون شهرسازی و معماری شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و پنجمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 19/9/97 با حضور11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و ماده 46 آیین‌نامه مالی شهرداری و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده:

از آنجائیکه میزان عرصه معبر فوق در طی سالیان گذشته و در زمان احداث بنا از سوی مالک ملک مجاور تصرف گردیده و هیچگونه تغییری در عرض معبر به وجود نیامده لذا با سلب قابلیت استفاده عمومی از مقدار 42/11 مترمربع عرصه معبر مجاور پلاک 966/1651 بخش 4 با کد نوسازی 51-49-82-9 با مالکیت آقای داریوش غفاری خوارستان و شریک واقع در شهرک فرهنگیان خیابان رشد کوچه 19 ساختمان داریوش 11 موافقت گردید تا شهرداری در چارچوب مقررات اقدام لازم را بعمل آورد.

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما